Kommercielle køleanlæg

Sønderjyllands Køleteknik

Hvad bruger man kommercielle køleanlæg til?

Med et kommercielt køleanlæg kan du sikre dig, at grøntsager, kød og andre levnedsmidler opbevares mest optimalt og hygiejnisk i din butik. Anlæggene er bygget, så de køler mest effektivt og energiøkonomisk, samtidig med at det er nemt for kunderne at komme til varerne. Vi energioptimerer både nye og eksisterende anlæg, så du kan spare mange penge på energiforbruget til butikkens kommercielle køleanlæg.

Med et kommercielt køleanlæg kan du sikre dig, at grøntsager, kød og andre levnedsmidler opbevares mest optimalt og hygiejnisk i din butik. Anlæggene er bygget, så de køler mest effektivt og energiøkonomisk, samtidig med at det er nemt for kunderne at komme til varerne. Vi energioptimerer både nye og eksisterende anlæg, så du kan spare mange penge på energiforbruget til butikkens kommercielle køleanlæg.

Energioptimerede kommercielle køleanlæg

 

Hos Sønderjyllands køleteknik kan vi alt lige fra at planlægge, dimensionere og montere nye køleanlæg og til at udvide, servicere og reparere eksisterende kommercielle køleanlæg.​

I forbindelse med etablering af nye eller udvidelse af eksisterende anlæg, vil vi oftest forsøge at energioptimere jeres løsning, så den bliver så økonomisk i drift som muligt. For eksempel kan vi udnytte restvarmen fra det eller de kommercielle køleanlæg I har i butikken til f.eks. at opvarme brugsvand eller opvarme butikken.

Vi har også mulighed for at udnytte f.eks. frikøling – at anvende ude luften som en del af køleanlægget – og anvende f.eks. luft til luft- eller luft til vand-klimaanlæg som en del af jeres køleanlægsløsning. Samtidig giver genanvendelsen af restvarmen fra køleanlæggene gode besparelser på f.eks. opvarmningen i butikken.​

Alt i alt giver det jer en bedre økonomi på driften. Det betyder samtidig, at jeres butik sætter et langt mindre fodaftryk på miljøet, når I vælger en løsning fra Sønderjyllands køleteknik.

 

Service og reparation af kommercielle køleanlæg

 

Vi kan også indgå serviceaftaler og reparere jeres kommercielle køleanlæg. Med en fast serviceaftale med Sønderjyllands køleteknik kommer vi regelmæssigt forbi og gennemgår anlægget. Derved kan vi opdage fejl og udskifte sliddele, før de giver jer problemer med kølingen af jeres varer. Vi servicerer lige så gerne egne leverede, som kommercielle køleanlæg der er leveret af andre kølefirmaer.

​Vi kan også være hurtigt fremme, hvis der opstår akutte problemer. Vi kører med fuldt udrustede servicevogne over hele Sønderjylland. Det gør det muligt at rykke hurtigt ud, så I undgår problemer med fødevarekvaliteten eller bliver nødt til at kassere madvarer på grund af utilsvarende køling.

Skal vi ringe dig op?

Få et godt tilbud på jeres kommercielle køleanlæg

 

Så uanset hvilket behov I har for kommercielle køleanlæg, kan Sønderjyllands køleteknik være jer behjælpelig med en løsning. Vi sælger både nye og brugte, totalrenoverede kommercielle køleanlæg, lige som vores uddannede kølemontører kan rådgive og vejlede omkring den mest optimale udvidelse af jeres eksisterende anlæg.​

Kontakt os allerede i dag. Så kommer vi forbi din butik og får os en snak om, hvordan du kan få den mest energiøkonomiske og optimale løsning på dit kommercielle køleanlæg.

Du kan altid ringe til os

Firmainfo

Sønderjyllands Køleteknik A/S
Øbeningvej 36c
6230 Rødekro
Telefon: +45 74 66 94 56

CVR: 21111236

Quick links

Produkter
Profil
Tilbud
Brugt udstyr
Referencer
IM-Gruppen
Kontakt os

Brands

Panasonic klimaprodukter
Danmarkspumpen
Daikin
Acson
Viesmann
Coldor