Mælkekøling

Sønderjyllands Køleteknik

Med effektiv mælkekøling sikrer du dig den mest korrekte opbevaring

af besætningens mælkeproduktion, indtil mejeriet afhenter mælken. Traditionelt kræver sådan et anlæg en del strøm. Men hos Sønderjyllands køleteknik har vi specialiseret os i at levere mere energi- og dermed mere miljøvenlige løsninger, der kan spare dig for mange penge på hver år.

Mælkekøling er en central del af din mælkeproduktion. Her opbevarer du mælken, til mejeriet henter den til videre forarbejdning. Det kræver et tankanlæg, der har kapacitet nok til at opbevare alt mælken fra besætningen og som kan holde mælken forsvarlig afkølet og bakteriefri, frem til næste gang mælkebilen kommer.

Det er traditionelt en meget energitung installation, der typisk koster en hel del i strøm at holde kørende. Det kan vi dog gøre en hel del for at afhjælpe hos Sønderjyllands køleteknik. Vi har nemlig specialiseret os i at levere højtydende, driftssikre og særdeles energiøkonomiske køleanlæg til mælkekøling.

Energiøkonomisk mælkekøling

 

Dels arbejder vi med en af Europas førende producenter af mælkekøleanlæg – hollandske Mueller mælkekøletanke – der bl.a. arbejder med forkøling af mælken, og dels har vi mulighed for at implementere forskellige energioptimerende løsninger, der udnytter eventuel restvarme fra køleanlægget til f.eks. opvarmning af vand eller opvarmning af lokaler.​

Det er alt sammen initiativer, der er med til at nedsætte strømforbruget – og i øvrigt også dannelse af bakterier – og udnytte restvarmen til anvendelige formål, frem for bare at lade den forsvinde ud i ingenting.

 

Forkøling sænker energiforbruget og dannelsen af bakterier

 

Med et forkølingsanlæg nedkøler vi mælken til næsten tanktemperatur, før mælken kommer ned i tanken. Derved bliver temperaturspændet ikke så stort mellem den indkommende, nymalkede mælk og den mælk, der allerede er i tanken.​

Samtidig nedsætter det effektivt risikoen for, at der danner sig bakterier i mælken og i mælketankeanlægget. Derved er du sikker på en problem- og risikofri opbevaring af mælken, uanset om du får hentet mælk hver eller hver anden dag.

 

Energioptimering af mælkekøleanlæg

 

Vi kan også foretage såkaldt energioptimering på dit mælkekøleanlæg. Det foregår ved, at vi analyserer hele gårdens energiforbrug og alle energiforbrugende eller energiskabende installationer på gården. Derved får vi et overblik over, hvilke installationer og anlæg der har brug for, og hvilke der afgiver energi, som kan bruges andre steder.

Det udmønter sig f.eks. i, at vi kan genindvinde spildvarmen fra køleanlægget på mælketanken til at producere varmt vand, der så enten kan bruges til afvaskning af tanken, i produktionen eller til opvarmning af boligen.​

På samme måde kan vi bruge koldt vand til at nedkøle mælken med. Det opvarmer vandet en smule, så det får en tilpas temperatur som drikkevand til køerne.

Vi kan også udnytte kølig udendørsluft til at nedkøle retur-kølevæsken fra mælketanken, så der ikke skal bruges så meget strøm til nedkølingen. Det kaldes frikøling og bidrager positivt til at nedbringe energiforbruget stort set hele året – også de fleste dage i sommerhalvåret.

Skal vi ringe dig op?

Ingen kapacitet er for stor eller for lille

 

Hos Sønderjyllands køleteknik kan vi levere mælkekøletanke til alle besætningsstørrelser. Vi forhandler tanke fra omkring 1.300 liter og til mælkesiloer på op til 100.000 liters kapacitet. Så uanset om du har 10 eller 1000 køer, har vi et mælkekøleanlæg, der passer til.

Vi forhandler også brugte mælkekøleanlæg. Det kan give dig en kontant besparelse her og nu. De brugte anlæg vi sælger, er naturligvis gennemgået fra A til Z. Så er du sikker på, at du får et fuldt funktionsdygtigt anlæg, der ikke giver dig problemer. Vi skifter alle sliddele og opdaterer elektronik og mekanik til mere moderne løsninger, der hvor det er muligt.

 

Service og reparation af mælkekøleanlæg

 

Vi kan også forestå service og reparation på dit mælkekøleanlæg – uanset om det er et anlæg, vi selv har leveret eller du har købt det hos en anden leverandør.

Med en fast serviceaftale søger vi for, at din mælkekøling altid fungerer optimalt og at eventuelle sliddele skiftes i tide, inden de giver problemer i produktionen. Samtidig tjekker vi også anlæggets teknik og mekanik for almindelig kendte fejl, så de opdages i tide.

Vores fuldt udstyrede servicevogne kører over hele Sønderjylland. Så vi kan hurtigt være fremme, så snart der opstår akutte problemer, som kræver hurtig indsats.

Få et godt tilbud på energioptimal mælkekøling

 

Så uanset om du står for at skulle indkøbe nyt, ønsker at udvide et eksisterende eller har brug for nogen til at servicere dit mælkekøleanlæg, så kontakt os hos Sønderjyllands køleteknik. Så lægger vi vejen forbi din gård og tager en snak om, hvordan vi kan levere den mest optimale løsning på mælkekøling til netop din besætning.

Du kan altid ringe til os

Firmainfo

Sønderjyllands Køleteknik A/S
Øbeningvej 36c
6230 Rødekro
Telefon: +45 74 66 94 56

CVR: 21111236

Quick links

Produkter
Profil
Tilbud
Brugt udstyr
Referencer
IM-Gruppen
Kontakt os

Brands

Panasonic klimaprodukter
Danmarkspumpen
Daikin
Acson
Viesmann
Coldor